Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen | we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Kind Expertise Centrum | integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
  • Laaggeletterdheid | we willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.

Samenvatting op realisatie

Net als in 2020 stond in 2021 veel in het teken van corona bij het onderwijs en de kinderopvangorganisaties. Zij moesten opnieuw omgaan met coronamaatregelen en extra aandacht hebben voor de leer- en ontwikkelingsachterstanden van kinderen als gevolg van deze maatregelen.
De in 2020 opgezette netwerkstructuur was hierbij een voordeel. De lijnen waren kort, zodat er snel geschakeld kon worden.

In samenspraak met lokale partners zoals onderwijs, kinderopvangorganisaties, Biblioplus en de Jeugdgezondheidszorg is gewerkt aan nieuwe regels voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit heeft geleid tot de beleidsnotitie 'Op een goede basis kun je bouwen! Peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Gennep'.

Na de zomervakantie hebben de scholen Stella Nova, Elckerlyc en de Piramide en kinderopvangorganisatie Spring het Kind Expertise Centrum Ganapja in gebruik genomen.

In deze coalitieperiode is het Kind Expertise Centrum gerealiseerd waar integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten bijdraagt aan optimale ontwikkelkansen voor kinderen.
Bij de Megafoon wordt door het Jongerenwerk structureel een open inloop georganiseerd.
Met de Taalhuis-aanpak hebben we positieve stappen gezet in de afname van laaggeletterdheid in onze gemeente.

Lasten

Begroot € 2.171.811
Gerealiseerd € 2.312.101
Afwijking € -140.290
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09