Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.035

16.950

17.239

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.367

3.430

3.346

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.479

9.470

9.539

Ouderen 65 jaar en ouder

4.189

4.050

4.354

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

233

235

239

Omvang WSW (ultimo)

183 SE

179 SE

179 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.753

4.753

4.723

Waarvan water

289

289

319

Lengte wegen (in km)

208

208

208

Waarvan onverhard

49

49

49

Waarvan verhard

159

159

159

Aantal woonruimten

8.728

8.715

8.786

Financieel

Totale lasten (excl. mutatie reserves)

€ 57.707.080

€ 57.747.711

€ 54.296.557  

Lasten per inwoner

€ 3.388

€ 3.407

€ 3.150

Opbrengst belastingen

€ 4.338.000

€ 5.192.000

€ 4.826.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 255

€ 306

€ 279

Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein

€ 32.372.000

€ 31.932.000

€ 34.147.574

Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.

€ 1.900

€ 1.883

€ 1.981

Netto schuldquote 1)

38,12%

49,86%

49,24% 2)

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

36,15%

49,86%

47,36% 2)

Solvabiliteitsratio 1)

31,39%

26,78%

25,87% 2)

Grondexploitatie1)

1,23%

1,78%

0,39%

Structurele exploitatieruimte1)

2,3%

0,19%

2,91%

Belastingcapaciteit1)

94,31%

103,39%

97,65%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
  2. De wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2020 komt door het aantrekken van een nieuwe geldlening voor o.a. de financiering nieuwbouw Ganapja en doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van het hoge investeringsniveau.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09