Bijlagen

Langlopende leningen

Staat van de opgenomen langlopende leningen  (x € 1.000)

Omvang lening

Datum besluit

Geld-gever

Looptijd t/m

Rente %

Saldo 1-1

Aflossing

Saldo 31-12

Rente lasten

4.538

15-5-2001

BNG

2026

5,675

1.089

182

908

55

5.000

21-5-2002

BNG

2027

5,520

1.400

200

1.200

70

7.000

20-4-2004

BNG

2029

4,730

2.520

280

2.240

110

5.000

13-12-2005

BNG

2030

3,705

2.000

200

1.800

74

6.000

6-11-2007

BNG

2032

4,610

2.880

240

2.640

128

12.500

23-6-2010

BNG

2025

3,290

4.167

833

3.333

123

25.000

5-7-2021

BNG

2041

0,0265

0

0

25.000

32

65.038

14.056

1.935

37.121

592

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09