Programma's

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Gedegen financieel beleid | Wij voeren een gedegen financieel beleid om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Samenvatting op realisatie

In het afgelopen jaar hebben we op financieel vlak ons beleid bestendigd. De coronacrisis heeft ook in financiële zin gevolgen, maar mede door de compensatie van het rijk heeft dit niet geleid tot problemen. Naar de toekomst toe hangen de herijking van de algemene uitkering en de financiële doorwerking van de coronamaatregelen van het rijk boven de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet, maar vooralsnog zijn de onzekerheden groot.
Deze raadsperiode is benut de P&C-cyclus door te ontwikkelen. Dit heeft met name vorm gekregen door de verbetering van de beleidsmatige (tussentijdse) verantwoording. Met de start van de nieuwe collegeperiode willen hier een nieuwe impuls aangeven.

Lasten

Begroot € 1.742.047
Gerealiseerd € 2.020.409
Afwijking € -278.362
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09