Programma's

Cultuur en sport

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Vitale individuen | we willen zoveel mogelijk inwoners ‘in beweging’ krijgen. We zien dat de vraag naar sport aan het veranderen is. Steeds meer mensen willen, los van verenigingen sporten, in de openbare ruimte. We ondersteunen hen hierbij via Gennep Doet Mee en via het Speelruimtebeleid.
  • Vitale verenigingen | we willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenleving vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben kunnen blijven vervullen.
  • Binnensportaccommodaties | de gemeente beschikt over voldoende zaalcapaciteit en de accommodaties verkeren in voldoende tot goede staat van onderhoud.

Samenvatting op realisatie

We hebben met veel creativiteit toch voldoende sportaanbod gecreëerd ondanks de coronabeperkingen. Door samenwerking tussen sportaanbieders te stimuleren en te faciliteren en door sportaanbod fysiek maar vooral online naar de (oudere) mensen te brengen, lijkt de gezondheidsschade enigszins beperkt. Daarnaast hebben we sportaanbieders zelf zo goed als mogelijk ondersteund door hen te helpen met hun vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en door voortdurend pro-actief informatie en hulp aan te bieden.  

Met het succesvol aanbesteden van onze binnensportaccommodaties met Yask als nieuwe exploitant met ingang van 2021, hebben we mogelijkheden gecreëerd de kwaliteit en deels ook kwantiteit (betere bezetting) van ons binnensportaanbod te verbeteren. Door de corona-maatregelen en technische storingen komen de gemaakte plannen nog onvoldoende uit, maar tegelijkertijd zijn er goede stappen gezet op het gebied van o.a. onderhoud en communicatie.

In de culturele sector heeft het coronavirus wederom voor een grote uitdaging gezorgd. Veel culturele activiteiten hebben niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. De gemeente Gennep heeft met extra financiële middelen van het Rijk de lokale culturele verenigingen weten te ondersteunen en daarmee diverse initiatieven ten gunste van de lokale culturele infrastructuur mogelijk gemaakt.

In 2021 is het eerste kunstwerk in de openbare ruimte geplaatst dat gehonoreerd is vanuit het fonds Kunst- en cultuur(historie) in de openbare ruimte. Dit is het kunstwerk van Frans Klerkx nabij het Weverpark. Ook zijn er nog enkele andere aanvragen gehonoreerd en blijven we in overleg met initiatiefnemers om het aanbod kunst en cultuur(historie) in de openbare ruimte te verbreden.

De laatste uitbreidingen van de informatievoorzieningen zijn afgerond. Er zijn nog twee nieuwe informatieborden in ontwikkeling. Dit betreft een informatievoorziening over de graven van oud KNIL militairen en hun partners. Deze graven zijn in 2021 opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Deze informatieborden worden geplaatst op de gemeentelijke- en protestantse begraafplaats.

Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 'Verder bouwen aan de bibliotheek van nu' is afgerond en in september heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. GennepNews heeft veel aandacht besteed aan gemeenschapsinitiatieven rond corona. De omroep is ook een samenwerkingsverband aangegaan met Maasland Radio uit Bergen.

Terugblikkend op de gehele Collegeperiode kan voor Sport geconstateerd worden dat de belangrijke ambitie om meer binnensportcapaciteit te realiseren met de bouw van de semipermanente sporthal behaald wordt.
Voor cultuur kan worden geconstateerd dat kunst- en cultuur zichtbaar en beleefbaar is gemaakt en dat de cultuurhistorische uitstraling is verbeterd. Dit is onder andere gedaan aan de hand van de cultuurhistorische waardenkaart, de (nieuwe) informatieborden en kunst in de openbare ruimte.

Lasten

Begroot € 2.698.355
Gerealiseerd € 3.034.316
Afwijking € -335.961
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09