Bijlagen

Vaste activa

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

13 Bijdragen aan activa in eigendom van derden

381

Stimuleringsregeling versterking centrum

0

5.555

0

0

0

0

5.555

0

0

Totaal 13 Activa in eigendom van derden

0

5.555

0

0

0

0

5.555

0

0

21 Gronden en terreinen

360

Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide

205.000

0

0

0

0

0

205.000

3.075

3.075

393

Kindcentrum Picardie aankoop grond

161.505

113.318

-13.078

0

0

0

261.745

2.423

2.423

Totaal 21 Gronden en terreinen

366.505

113.318

-13.078

0

0

0

466.745

5.498

5.498

23 Bedrijfsgebouwen

14

Bouw sporthal Picardie

639.435

0

0

49.187

0

0

590.248

9.592

58.779

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

93.750

0

0

3.750

0

0

90.000

1.406

5.156

17

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.007.012

0

0

37.322

0

0

969.689

15.105

52.428

30

Kleuterschool Picardie

6.095

0

0

6.095

0

0

1

91

6.186

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

45.385

0

0

9.077

0

0

36.308

681

9.758

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

126.476

0

0

9.034

0

0

117.442

1.897

10.931

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

18.945

0

0

9.472

0

0

9.473

284

9.756

37

Vervanging gevelkonstruktie De Ratel

30.570

0

0

2.779

0

0

27.791

459

3.238

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

17.824

0

0

1.620

0

0

16.203

267

1.888

43

Verbouw basisschool de Heggerank

39.757

0

0

4.417

0

0

35.339

596

5.014

46

Renovatie basisschool Milsbeek

131.918

0

0

11.992

0

0

119.926

1.979

13.971

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

117.720

0

0

8.409

0

0

109.312

1.766

10.174

48

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

8.809

0

0

587

0

0

8.221

132

719

49

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

49.551

0

0

8.259

0

0

41.293

743

9.002

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

4.216

0

0

2.108

0

0

2.108

63

2.171

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

6.900

0

0

6.900

0

0

0

103

7.003

52

Ratel: verbouwing

22.689

0

0

1.134

0

0

21.554

340

1.475

54

Uitbreiding SO-MLK  Dr. Van Gilsschool

42.189

0

0

42.189

0

0

0

633

42.822

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

6.442

0

0

586

0

0

5.856

97

682

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

8.338

0

0

1.668

0

0

6.671

125

1.793

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

10.959

0

0

930

0

0

10.030

164

1.094

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

59.448

0

0

7.255

0

0

52.193

892

8.146

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

28.178

0

0

5.636

0

0

22.542

423

6.058

62

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

26.656

0

0

1.481

0

0

25.175

400

1.881

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

252.334

0

0

18.248

0

0

234.086

3.785

22.033

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

35.350

0

0

2.209

0

0

33.141

530

2.740

68

Aanpassing Markt 1

58.555

0

0

3.009

0

0

55.546

878

3.887

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

600.434

0

0

33.362

0

0

567.073

9.007

42.368

73

Renovatie en aanpassing  voorm.Dr.van Gilsschool

249.965

0

0

249.965

0

0

0

3.749

253.714

76

Ratel uitbreiding 9e groep

141.587

0

0

7.079

0

0

134.508

2.124

9.203

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

41.021

0

0

2.561

0

0

38.460

615

3.176

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

526.429

0

0

27.609

0

0

498.820

7.896

35.505

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.587

0

0

241

0

0

4.345

69

310

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.638.946

0

0

126.181

0

0

1.512.765

24.584

150.765

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.504.183

0

0

57.987

0

0

1.446.196

22.563

80.550

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

277.777

0

0

12.626

0

0

265.151

4.167

16.793

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

437.500

0

0

17.500

0

0

420.001

6.563

24.062

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

93.750

0

0

3.750

0

0

90.000

1.406

5.156

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

104.823

0

0

4.765

0

0

100.058

1.572

6.337

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

117.474

0

0

5.108

0

0

112.367

1.762

6.870

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

85.040

0

0

3.271

0

0

81.769

1.276

4.546

92

Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs

502

0

0

502

0

0

0

8

510

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

13.333

0

0

6.667

0

0

6.666

200

6.867

94

Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs

86.501

0

0

86.501

0

0

0

1.298

87.798

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

776.225

0

0

30.950

0

0

745.274

11.643

42.593

101

Uitbreiding De Piramide

160.650

0

0

160.650

0

0

0

2.410

163.060

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

608.432

0

0

20.893

0

0

587.540

9.126

30.019

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

438.633

0

0

16.282

0

0

422.351

6.579

22.861

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

32.877

0

0

1.264

0

0

31.612

493

1.758

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

424.032

0

0

13.439

0

0

410.593

6.360

19.799

262

Infrastructuur Mikado

66.163

0

0

2.281

0

0

63.881

992

3.274

263

Gymzaal Mikado

1.002.900

0

0

31.938

0

0

970.961

15.043

46.982

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

207.498

0

0

14.775

0

0

192.722

3.112

17.888

328

Renovatie Elzendaal College 2015

290.250

0

0

18.750

0

0

271.500

4.354

23.104

341

Voorbereidingskrediet KEC

2.612.810

4.432.737

0

65.654

0

0

6.979.893

39.192

104.846

358

Verbouw gemeentekantoor

1.796.407

157.628

0

89.798

0

0

1.864.237

26.946

116.744

368

Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019

133.872

559

0

5.426

0

0

129.005

2.008

7.434

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil

300.000

0

0

15.000

0

0

285.000

4.500

19.500

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

140.897

33.915

0

7.312

0

0

167.500

2.113

9.426

383

Elzendaalcollege uitbreiding

405.000

245.000

0

10.125

0

0

639.875

6.075

16.200

384

Mikado aanpassing gebouw

308.000

42.000

0

15.400

0

0

334.600

4.620

20.020

394

Verbouw gemeentekantoor uitbreiding

215.462

43.073

0

10.773

0

0

247.762

3.232

14.005

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

86.691

0

0

2.313

0

0

84.379

1.300

3.613

400

Aankoop trafohuisje busstation

0

76.805

-42.000

0

0

0

34.805

0

0

408

Aankoop semi-permanente sporthal

0

1.518.594

0

0

0

0

1.518.594

0

0

409

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

0

34.661

0

0

0

0

34.661

0

0

412

Maatschappelijke accommodatie Heijen

0

3.727

0

0

0

0

3.727

0

0

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen

18.826.150

6.588.698

-42.000

1.434.052

0

0

23.938.796

282.392

1.716.444

24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

20.646

0

0

794

0

0

19.852

310

1.104

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

21.874

0

0

875

0

0

20.999

328

1.203

120

Activering voorziening rioleringswerken

394.929

0

0

15.797

0

0

379.132

5.924

21.721

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

8.338

0

0

556

0

0

7.782

125

681

123

Optimalisering riolering 1997

167.717

0

0

6.988

0

0

160.729

2.516

9.504

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

164.887

0

0

5.889

0

0

158.998

2.473

8.362

127

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

302.403

0

0

11.631

0

0

290.772

4.536

16.167

128

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

57.144

0

0

2.198

0

0

54.946

857

3.055

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

411.970

0

0

15.258

0

0

396.712

6.180

21.438

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

233.943

0

0

8.664

0

0

225.278

3.509

12.173

131

Prinses Irenestr. Riolering

124.878

0

0

4.306

0

0

120.572

1.873

6.179

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

7.631

0

0

509

0

0

7.122

114

623

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

16.872

0

0

1.055

0

0

15.818

253

1.308

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

22.851

0

0

1.428

0

0

21.423

343

1.771

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

60.744

0

0

3.573

0

0

57.170

911

4.484

137

Koeweidestraat riolering

72.977

0

0

2.516

0

0

70.461

1.095

3.611

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

24.883

0

0

1.185

0

0

23.698

373

1.558

140

Wilhelminastraat riolering

272.309

0

0

9.086

0

0

263.223

4.085

13.171

141

Niersdijk: riolering

110.486

0

0

3.639

0

0

106.847

1.657

5.296

142

Heidestraat: riolering

77.789

0

0

2.568

0

0

75.221

1.167

3.735

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

234.015

0

0

8.049

0

0

225.966

3.510

11.559

144

Riolering buitengebied

659.455

0

0

31.727

0

0

627.728

9.892

41.619

145

Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied

394.399

0

0

11.216

0

0

383.182

5.916

17.132

146

Moutstraat vervanging riolering

79.280

0

0

2.402

0

0

76.878

1.189

3.592

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

22.207

0

0

686

0

0

21.520

333

1.019

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

33.522

0

0

958

0

0

32.564

503

1.461

149

Reconstructie riolering Kom Ottersum

48.434

0

0

1.309

0

0

47.125

727

2.035

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

99.108

0

0

2.753

0

0

96.354

1.487

4.240

151

Randvoorzieningen rioleringen

351.414

0

0

9.122

0

0

342.293

5.271

14.393

152

Vervanging riolering Heijenseweg

846.517

0

0

22.205

0

0

824.311

12.698

34.903

153

Vervanging riolering Langstraat

621.737

0

0

16.346

0

0

605.391

9.326

25.672

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.143.688

0

0

29.829

0

0

1.113.860

17.155

46.984

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

127.991

0

0

3.300

0

0

124.691

1.920

5.220

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

0

0

0

0

141.780

2.127

2.127

216

Milieustation Heijen

199.902

0

0

16.659

0

0

183.243

2.999

19.657

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

26.705

0

0

545

0

0

26.160

401

946

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

658

0

0

13

0

0

645

10

23

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

145.579

0

0

2.805

0

0

142.773

2.184

4.989

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

246.849

0

0

4.771

0

0

242.078

3.703

8.474

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

264

Riolering Hoofdstraat

117.668

0

0

2.401

0

0

115.267

1.765

4.166

267

Riolering Dionisiusstraat

186.884

0

0

4.645

0

0

182.239

2.803

7.448

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

262.220

0

0

5.234

0

0

256.986

3.933

9.167

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

366.379

0

0

7.323

0

0

359.056

5.496

12.819

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

43.943

0

0

862

0

0

43.081

659

1.521

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

24.300

0

0

450

0

0

23.850

365

815

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

541.826

0

0

10.411

0

0

531.415

8.127

18.538

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

646.479

0

0

12.194

0

0

634.285

9.697

21.891

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

220.763

0

0

4.199

0

0

216.564

3.311

7.510

310

Rioolvervanging Bolwerk

96.591

0

0

1.811

0

0

94.780

1.449

3.260

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

248.816

0

0

4.695

0

0

244.121

3.732

8.427

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

152.147

0

0

2.871

0

0

149.276

2.282

5.153

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

70.019

0

0

1.251

0

0

68.768

1.050

2.301

319

Rioolvervanging Europaplein

178.750

0

0

3.250

0

0

175.500

2.681

5.931

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht

166.287

0

0

2.997

0

0

163.290

2.494

5.492

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

486.437

0

0

8.997

0

0

477.440

7.297

16.294

323

Riolering Brugstraat

1.056.733

0

0

19.204

0

0

1.037.529

15.851

35.055

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

135.727

0

0

2.500

0

0

133.227

2.036

4.536

326

Herinrichting gebied Martinustoren

135.858

0

0

2.516

0

0

133.343

2.038

4.554

333

Riolering centrumplan Heijen

106.720

0

0

1.906

0

0

104.814

1.601

3.507

334

Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul

138.133

0

0

2.467

0

0

135.666

2.072

4.539

335

Rioolvervanging Julianalaan

388.549

0

0

6.812

0

0

381.737

5.828

12.640

343

Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek

126.506

1.105.207

-4.683

2.169

0

0

1.224.861

1.898

4.067

344

Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg

110.742

0

0

1.943

0

0

108.799

1.661

3.604

345

Relining riolering GRP 2016

339.470

0

0

5.903

0

0

333.566

5.092

10.995

346

Vervanging riolering Nieuwwijkstraat

214.077

0

0

3.740

0

0

210.336

3.211

6.952

347

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

999.571

0

-34.325

16.811

0

0

948.434

14.994

31.805

348

Relining riolering GRP 2017

67.667

0

0

1.167

0

0

66.500

1.015

2.182

349

Vervanging riolering Kasteelstraat

559.756

0

0

9.642

0

0

550.115

8.396

18.038

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

47.939

0

0

834

0

0

47.106

719

1.553

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum

127.281

0

0

2.183

0

0

125.098

1.909

4.092

387

Riolering Schuttersplein Milsbeek

431.919

234.715

-10.850

7.199

0

0

648.586

6.479

13.677

388

Riolering Pottenhoek Gennep

209.158

59.050

0

3.486

0

0

264.722

3.137

6.623

389

Riolering Verlorenland Milsbeek

6.415

91.467

0

107

0

0

97.775

96

203

391

Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020

197.259

83.255

0

13.151

0

0

267.363

2.959

16.109

403

Riolering Heesweg Heijen

0

416.443

0

0

0

0

416.443

0

0

404

Riolering relining 2021

0

10.819

0

0

0

0

10.819

0

0

405

Riolering renoveren rioolgemaal/randvoorzieningen

0

82.369

0

0

0

0

82.369

0

0

406

Riolering renoveren minimgemalen

0

152.282

0

0

0

0

152.282

0

0

407

Riolering renoveren IBA's 2021

0

54.015

0

0

0

0

54.015

0

0

420

Riolering Vogelbuurt Gennep

0

24.775

0

0

0

0

24.775

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

17.207.500

2.314.397

-49.858

440.542

0

0

19.031.498

258.112

698.654

24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

337

Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied

64.054

0

0

2.800

0

0

61.254

961

3.761

338

Reconstructie Bloemenstraat

347.131

0

0

14.703

0

0

332.428

5.207

19.910

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

72.000

0

0

3.000

0

0

69.000

1.080

4.080

340

Fietspad achter de Weverflat

453.106

0

0

18.990

0

0

434.116

6.797

25.787

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg

456.825

0

0

20.788

0

0

436.037

6.852

27.641

353

Fietspad Hoofdstraat Heijen

258.124

0

0

10.904

0

0

247.220

3.872

14.776

354

Fietstunnel Weverrotonde

1.112.054

0

0

28.818

0

0

1.083.237

16.681

45.499

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek

249.449

99.512

0

10.022

0

0

338.939

3.742

13.764

364

Herinrichting Pottenhoek Gennep

379.546

24.681

0

15.193

0

0

389.034

5.693

20.887

365

Verkeersmaatregelen Brem 60 km

173.681

0

0

7.183

0

0

166.498

2.605

9.788

366

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg

297.600

0

0

12.400

0

0

285.200

4.464

16.864

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College

114.800

0

0

4.592

0

0

110.208

1.722

6.314

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom

188.035

58.088

0

7.545

0

0

238.578

2.821

10.366

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek

22.062

224.751

0

905

0

0

245.909

331

1.236

380

Bijdrage aanpassingen N271

145.117

-22.705

-13.859

5.805

0

0

130.466

2.177

7.981

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte

108.815

909.132

0

5.441

0

0

1.012.506

1.632

7.073

410

Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide

0

16.130

0

0

0

0

16.130

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

4.442.398

1.309.589

13.859

169.089

0

0

5.596.757

66.636

235.725

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

26 Machines, apparaten en installaties

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

10.964

0

0

1.888

0

0

9.076

164

2.052

357

Vervanging telefooncentrale

43.770

0

0

4.997

0

0

38.773

657

5.654

361

Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal

54.201

0

0

6.049

0

0

48.152

813

6.862

375

Zonnepanelen gemeentewerf

70.774

0

0

7.864

0

0

62.911

1.062

8.925

397

Aanschaf strooier 2020

26.000

0

0

2.600

0

0

23.400

390

2.990

398

Vervanging audiovisuele middelen

53.783

56.225

0

13.446

0

0

96.562

807

14.252

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties

259.492

56.225

0

36.844

0

0

278.874

3.892

40.736

29 Overige materiële vaste activa

186

Aanleg Urnentuin

6.534

0

0

545

0

0

5.990

98

643

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

2.636

0

0

527

0

0

2.109

40

567

189

Aanleg urnenmuur

14.538

0

0

971

0

0

13.567

218

1.189

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

1.338

0

0

1.338

0

0

0

20

1.358

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

109.462

0

0

79.400

0

0

30.062

1.642

81.042

293

Mikado, inrichting gymzaal

9.489

0

0

4.745

0

0

4.744

142

4.887

327

Vervanging openbare verlichting 2015

133.197

0

0

48.538

0

0

84.659

1.998

50.536

329

Modernisering GBA

14.190

0

0

7.626

0

0

6.564

213

7.839

331

Vervanging werkplekapparatuur

18.707

0

0

18.707

0

0

0

281

18.988

336

Vervanging netwerkinfrastructuur

50.516

0

0

41.204

0

0

9.313

758

41.961

351

Herinrichting raadzaal Stadhuis

38.000

0

0

4.500

0

0

33.499

570

5.070

356

Vervanging MS-Office

84.471

0

0

21.118

0

0

63.353

1.267

22.385

367

Openbare verlichting vervanging LED 2019

237.694

0

0

11.935

0

0

225.758

3.565

15.501

369

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

359.970

0

0

35.997

0

0

323.973

5.400

41.397

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag)

49.740

0

0

13.863

0

0

35.877

746

14.609

371

Migratie Oracle 11-12

50.949

4.104

0

15.227

0

0

39.826

764

15.992

372

Plaatsonafhankelijk werken

91.010

0

0

28.252

0

0

62.757

1.365

29.618

385

Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2020

28.680

41.061

0

7.170

0

0

62.571

430

7.600

386

Aanschaf mobile devices 2020

46.307

0

0

11.577

0

0

34.730

695

12.271

Totaal 29 Overige materiële vaste activa

1.347.427

45.164

0

353.239

0

0

1.039.352

20.211

373.451

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

0

0

0

0

0

26.325

395

395

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

0

0

0

0

0

27.227

408

408

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

0

0

0

0

0

186

3

3

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

0

0

0

0

0

55.242

829

829

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

0

0

0

0

0

23.166

347

347

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

0

0

0

0

0

36

1

1

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.182

0

0

0

0

0

132.182

1.983

1.983

52 Leningen aan deelnemingen

399

Geldlening Enexis 2020

1.020.000

0

0

0

0

0

1.020.000

15.300

15.300

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

1.020.000

0

0

0

0

0

1.020.000

15.300

15.300

53 Leningen overige verbonden partijen

230

Leningen startersfonds woningmarkt

489.509

5.348

0

0

0

0

494.857

7.343

7.343

379

Lening GennepNews

17.000

0

0

0

15.000

0

2.000

0

15.000

396

Lening Stichting DBO

6.136

0

0

0

0

0

6.136

0

0

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

512.645

5.348

0

0

15.000

0

502.993

7.343

22.343

ALGEHEEL TOTAAL

44.114.299

10.438.294

-91.077

2.433.766

15.000

0

52.012.750

661.367

3.110.133

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09