Programma's

Openbare ruimte

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
  • Aanpak problematische verkeersknelpunten | we willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.
  • Duurzaam toerisme | vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme willen we onder andere voor fietsers en wandelaars interessant zijn.
  • Verbetering parkeermogelijkheden in de kern | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.  Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan onderdeel uit.

Samenvatting op realisatie

In 2021 zijn in de openbare ruimte veel werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep.
Door de coronacrisis gingen veel evenementen niet door, waardoor BuitenWerk minder werd ingezet op deze activiteiten. Daarvoor in de plaats moest er buiten meer opgeruimd worden, omdat veel meer mensen de buitenruimte actief gingen gebruiken.
Dit jaar kenden we ook enkele calamiteiten. In februari 2021 hadden we hevige sneeuwval wat er voor zorgde dat onze wegen slecht begaanbaar waren. In juli 2021 kregen we te maken met een uitzonderlijke hoogwatercrisis wat veel werkzaamheden in onze openbare ruimte met zich meebracht. Onze medewerkers zijn met de inzet van Buitenwerk dag en nacht bezig geweest om beide calamiteiten tot een goed einde te brengen.
Ondanks de coronacrisis en de genoemde uitzonderlijke gebeurtenissen hebben we veel projecten en werkzaamheden kunnen uitvoeren en opleveren. Afgelopen jaar zijn verschillende verkeersprojecten uitgevoerd, waaronder het aanpassen van de Zwarteweg en het aanpassen van de buitenruimte rondom het deze zomer opgeleverde Kind Expertise Centrum (KEC).
Daarnaast  hebben we onderhoud gepleegd aan onze asfaltwegen. Zo is het fietspad aan de Looiseweg volledig opgeknapt en hebben we de Hommersumseweg deels  voorzien van fietssuggestiestroken hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt.
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn verschillende stappen gezet. Zo hebben we in diverse projecten ledverlichting toegepast, kansen benut om meer groen aan te brengen en het regenwater te scheiden van het vuilwater. Deze maatregelen dragen bij aan het speerpunt klimaatadaptatie.
Om onze groene ambities te waarborgen werken we sinds januari 2021 met het nieuwe Groenbeleidsplan. Onder andere het bermbeheer is dit jaar op basis van het nieuwe Groenbeleid uitgevoerd. De evaluatie van het eerste maaiseizoen wordt in het eerste kwartaal van 2022 met uw Raad gedeeld.  

In de afgelopen 4 jaar hebben we  gewerkt aan diverse speerpunten. Zo zijn diverse straten en pleinen opnieuw ingericht. Een nieuw Groenbeleid is vastgesteld, verkeersknelpunten zijn opgelost, nieuwe toeristische bewegwijzering werd aangebracht, een deel van onze openbare verlichting is verled, in het gehele gemeentelijk grondgebied werd glasvezel aangelegd, er werd onderhoud gepleegd aan de bermen (buitengebied)/wegen en we hebben grote stappen gezet in het realiseren van de Verbindingsweg.  

Lasten

Begroot € 3.993.993
Gerealiseerd € 4.206.836
Afwijking € -212.843
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09