Paragrafen

Corona

De impact van COVID-19 op onze gemeenschap en onze organisatie is groot. In deze paragraaf wordt daarom in aanvulling op de beleidsmatige toelichting in de programma's, afzonderlijk aandacht hier aan geschonken. De programma's richten zich immers vooral op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en voornemens.
Uit de analyse van het resultaat blijkt dat de financiële gevolgen voor Gennep zich vooral voordoen in de opbrengsten Toeristenbelasting. Overigens is de verwachting dat het rijk hiervoor compensatie biedt evenals in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09