Programma's

Duurzaamheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Duurzaam Gennep | we willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
  • Duurzaamheidsbesef | we zorgen er voor dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken en werken wordt. Daarnaast gaan wij ons eigen vastgoed en andere gemeentelijke eigendommen (pompen, gemalen e.d.) verduurzamen.
  • Afvalstroom | door de focus te leggen op het voorkómen van afval en zwerfafval, is inzamelen en/of opruimen minder nodig. Op deze manier wordt de beste bijdrage geleverd aan verduurzaming en handelen vanuit het cradle-to-cradle principe.
  • Klimaatadaptatie | we vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.

Samenvatting op realisatie

De gemeente heeft het thema duurzaamheid het afgelopen jaar op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij inwoners: door het verstrekken van tegoedbonnen voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen, via nieuwsbrieven, webinars en door het bestaande energieloket te professionaliseren. Stichting BeestenBende betrekt kinderen op speelse wijze bij de thema's duurzaamheid en afval en in samenwerking met Stichting Steenbreek brengen we het thema klimaatadaptatie onder de aandacht. Het Duurzaam Bouwloket is sinds dit najaar telefonische helpdesk en digitaal informatieplatform ineen; inwoners en ondernemers kunnen hier telefonisch en online terecht met al hun vragen over verduurzaming.
De gemeente heeft haar voorbeeldfunctie verder invulling gegeven door dienstreizen alleen nog per  openbaar vervoer en elektrisch deelvervoer te vergoeden, en door duurzaamheid nadrukkelijk onderdeel te maken van de onderhoudsplannen voor de gemeentegebouwen.

Hiermee zijn we aan de afronding gekomen van de uitvoering van de duurzaamheidsambities van dit college. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om de voetafdruk van de gemeentelijke organisatie te verkleinen. Naast de verduurzaming van de dienstreizen hebben we in 2020 het gemeentekantoor duurzaam verbouwd, waarmee we als eerste gemeente van Nederland over een kantoor beschikken met een geheel CO2-neutrale warmtevoorziening. De daken van de gemeentewerf en het Kind Expertisecentrum zijn ingezet voor de opwek van hernieuwbare energie.  Duurzaamheidsmarkten, energiebesparingsacties en programma's voor schoolkinderen hebben op positieve wijze bijgedragen aan de bewustwording van Gennepse inwoners over thema's als klimaatverandering en afvalproblematiek. De functie van het energieloket is geleidelijk aan geprofessionaliseerd en zichtbaar gemaakt: inwoners kunnen met hun vragen terecht bij onafhankelijke en deskundige adviseurs. Om verdroging en wateroverlast tegen te gaan hebben we het afkoppelen van hemelwaterafvoer actief gestimuleerd; dit hebben we in meerdere wijken ook collectief opgepakt. Om in 2022 de energietransitie, de circulaire economie en de nodige aanpassing aan het veranderende klimaat in een hogere versnelling te brengen kan het nieuwe college rekenen op een goede uitgangssituatie.  

Lasten

Begroot € 4.322.753
Gerealiseerd € 4.292.344
Afwijking € 30.409
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09