Programma's

Bestuur en organisatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Samenwerkend bestuur | wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.
  • Professionele organisatie | een flexibele en dynamische organisatie, die is ingericht om van buiten naar binnen te denken.

Samenvatting op realisatie

De samenwerking binnen de raad en tussen college en raad is goed geweest. In 2021 is geen enkel voorstel alleen door de coalitiepartijen aangenomen. Altijd stemde er wel één of meer van de oppositiepartijen mee. Indien wordt gekeken naar de amendementen of moties, kan worden vastgesteld dat de helft raadsbreed is aangenomen. Op basis van de steun voor moties en amendementen blijkt dat de besluiten behoorlijk buiten de scheidslijnen van oppositie en coalitie tot stand komen. In slechts 2 van de 36 gevallen was alleen sprake van steun door de coalitie en in 11 van de 25 keer dat mocht een voorstel van de oppositie op een meerderheid rekenen.

In de achterliggende jaren is het belang van informatievoorziening enorm toegenomen. We hebben enorme stappen gezet op het vlak van digitalisering, datagesteund werken, het benutten van de ICT en de informatieveiligheid. Met de aanpassingen van het gebouw wordt plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. Hiermee wordt bijgedragen aan de continuïteit van onze dienstverlening.
De coronacrisis heeft direct doorgewerkt in bestuur en organisatie. Het (veelal) thuiswerken en de beperkte sociale contacten vragen veel van de organisatie, maar de flexibiliteit en veerkracht van onze organisatie is groot. Persoonlijke contacten lijden onder de huidige manier van werken. We hebben hiervoor aandacht en vangen de gevolgen op de korte en de langere termijn zoveel mogelijk op. Het integraal werken kan beïnvloed worden doordat de mensen elkaar op kantoor niet ontmoeten.

Lasten

Begroot € 9.269.937
Gerealiseerd € 9.671.601
Afwijking € -401.664
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09