Paragrafen

Grondbeleid

In de Nota grondbeleid 2017 komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen. Ten slotte geeft de nota een doorkijk naar de invloed van de Omgevingswet op het grondbeleid.

De gemeente Gennep heeft vijf plannen in exploitatie. In deze jaarrekening wordt het plan Zwarteweg in Milsbeek en het plan Hoofdstraat in Heijen afgesloten.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09