Programma's

Dienstverlening

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Dienstverlening op maat | we willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
  • Samenwerking | we willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

Samenvatting op realisatie

We maken onze dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en andere organisaties steeds eenvoudiger. Denk aan het gebruik van E-formulieren, waarmee onze inwoners tijds- en plaatsafhankelijk aanvragen kunnen doen. De invoering van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart, maar ook de elektronische Nederlandse identiteitskaart is gerealiseerd.

In september 2021 is het uitvoeringsprogramma dienstverlening vastgesteld. In dit programma zijn 13 acties opgenomen, waarmee we focus aan willen brengen in onze dienstverlening. Zo gaan we onze dienstverlening continu verbeteren.

Een belangrijke actie uit het uitvoeringsprogramma is de digitale dienstverlening. We hebben een nieuwe website gelanceerd, die we de komende jaren verder ontwikkelen. Deze website is ook toegankelijk voor mensen met een beperking.  Daarnaast is gewerkt aan een persoonlijke internetpagina oftewel klantportaal. Met deze interactieve pagina hebben inwoners meer regie op en inzicht in de eigen aanvragen.

De afgelopen jaren hebben we stappen gezet in onze dienstverlening. Met het opstellen van de visie op dienstverlening in 2020 hebben we laten zien hoe we nu en in de toekomst voor inwoners, ondernemers en organisaties klaar willen staan. We denken in mogelijkheden en leveren maatwerk, we hebben aandacht voor persoonlijk contact en we nemen onze verantwoordelijkheid. Het uitvoeringsprogramma uit 2021 geeft concreet handen en voeten aan de visie. De acties uit dit programma zijn opgenomen in de begroting 2022.

Lasten

Begroot € 597.996
Gerealiseerd € 541.600
Afwijking € 56.396
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09